Solárne systémy

aktívne využívajú slnečnú energiu a transformujú ju na teplo

Solárne kolektory sa najčastejšie používajú na ohrev vody, na vykurovanie bazénov prípadne aj na podporu samotného vykurovania. Avšak solárne kolektory je vhodné použiť pre budovy, ktoré využívajú nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stropné či stenové) a sú kvalitne zateplené, t.j. ich tepelné straty sú na úrovni nízkoenergetických stavieb.

Vo všeobecnosti slnečné kolektory pokryjú 50-70% ročnej potreby teplej vody v domácnosti. V lete postačuje ohrievať teplú vodu pre potreby domácnosti takmer výlučne solárnym kolektorom, avšak v zime teplá voda vyrobená takýmto spôsobom dokáže pokryť potrebu teplej vody len čiastočne.

Je potrebné si uvedomiť, že slnečné kolektory sú len jednou z častí solárneho systému. Okrem nich solárny systém pre správne fungovanie potrebuje ďalšie dôležité komponenty, ako napríklad obehové čerpadlo, zásobník teplej vody s výmenníkom tepla, regulačnú jednotku, expanznú nádobu a ďalšie prepojovacie a upevňovacie komponenty.

Spoločnosť RK-ENERGY pracuje s trubicovými solárnymi kolektormi typu Heat Pipe, od výrobcu HIMIN, kvôli ich vysokej účinnosti. Tú vlasntosť si zachovávajú aj pri nízkych teplotách v zimnom období alebo pri difúznom žiarení ( nepriame slnečné žiarenie ).

Ponúkame Vám štandardné sety, ale aj flexibilné riešenia inštalácie solárnych systémov v kombinácii s:

  • 1.tepelnými čerpadlami,
  • 2.jestvujúcim vykurovaním
  • 3.bazénovým vykurovaním.

Pri rozhodovaní o kúpe slnečných kolektorov Vám pomôže aj podpora štátu prostredníctvom dotácie 200 € na každý 1m štvorcový plochy kolektorov. Týmto sa pokryje veľká časť základnej investície do systému.

Neváhajte a kontaktujte nás!

Scroll to Top